Babbis-Logo-grundtestarliteBabbis-Logo-grund
Foretaget
Vajersågning sker på så sätt att man spänner en diamantvajer runt objektet som skall sågas och en
maskin drar sedan ihop vajern så att man får en skärande effekt.
Fördelen med vajersågning är att man kan såga väldigt stora objekt som inte går att såga med en klinga.
Det är ett väldigt bra komplement till vanligt klingsågning då man måste ha så stora klingor och stort
utrymme när man har stora objekt.

Aggregatet till vajersågen kräver 32A eller 63A och måste ha vattenkylning för att inte överhetta diamantvajern.
Borrning
Sagning
vajersagningtest
Rivning
Bilder
Kontaktaoss