Babbis-Logo-grundtestarliteBabbis-Logo-grund
Foretaget
Sågning kan man hantera på flera olika sätt och det vanligaste sågningarna är i golv och väggar.
Vid golvsågning har vi maskiner med olika storlekar, den minsta maskinen kan såga 22cm djupt och kräver
16A den största klarar av 43cm och kräver 32A. Vi har även en såg som går på räls och den tar 53cm och går
på 63A men kan drivas på 32A.
Den rälsdrivna hydraulsågen kräver dock en fastsättning med expanderbultar och kan även fästas på vägg för
att såga div öppningar. Vid väggsågning använder vi oss oftast av handsågning med ett hydraulaggregat som drivs
på 16A och kan ta ett djup på 17 cm men man kan även såga på båda sidor av väggen om utrymmet tillåter och på så
sätt klara lite tjockare väggar. Till de öppningar som är grövre använder vi den stora rälsdrivna sågen.

När sågningarna är färdiga så kan vi självklart plocka upp/ner betongen och transportera till önskad plats.
Borrning
Sagning
vajersagningtest
Rivning
Bilder
Kontaktaoss